Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Kurs skierowany jest dla osób rozwodzących się, starających o prawa rodzicielskie, objętych nadzorem kuratora, zainteresowanych pogłębieniem umiejętności wychowawczych.
Wydawane jest zaświadczenie, które może być okazane jako dokument ukończenia warsztatów kompetencji rodzicielskich w Sądzie, przy okazji np. rozwodu rodziców, ustalaniu opieki nad dzieckiem po rozstaniu czy w sprawie praw rodzicielskich.